Kauppa

Tapahtumat

Aloita Golf

PAIKALLISSÄÄNNÖT

Väyliä reunustavilla alueilla oleva hake on kentän oleellinen osa. Yksittäiset hakkeen palaset ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1 mukaan. Jos pallo liikahtaa hakkeen palasia siirrettäessä, seuraa yksi rangaistuslyönti ja pallo on asetettava takaisin paikoilleen.


Kiinteät haitat yleisellä pelialueella. Vapautuminen seuraavista kiinteistä haitoista säännön 16.1 mukaan:

  • Muurahaiskeot.
  • Väylillä olevat sorapäällysteiset ojat.
  • Väylän 2 viheriön vasemmalla puolella oleva hiekkatie. Vapautuminen myös haluttaessa merkitylle Drop Zonelle. Pallon pitää osua ja jäädä pudotusalueelle.
  • Omenapuut
  • Maasillat kentillä ovat estealueen ulkopuolella. Maasiltojen tiepinta on kiinteä haitta.


Kiinteät haitat lähellä viheriöitä

Kun pallo ja kiinteä haitta ovat väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella, sekä kiinteän haitan ollessa pelilinjalla pelaaja voi vapautua säännön 16.1b nojalla kun kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja selkeästi ei ole tarkoituksenmukainen.


Kunnostettavat alueet

Kunnostettavat alueet on merkitty joko sinivalkoisella paalulla ja /valkoisella maalilla, jolloin alueella pelaaminen on kielletty, tai sinisellä paalulla, jolloin alueelta voi vapautua. Molemmissa tapauksissa vapautuminen säännön 16.1 mukaan.

Väylillä 12 ja 13 olevaan sähköjohtoon (pois lukien pylväät ja tukirakenteet) osuttaessa lyönti pitää uusia rangaistuksetta.

Rangaistus kunkin paikallissäännön rikkomisesta:

  • Reikäpeli - reiän menetys
  • Lyöntipeli - kaksi lyöntiä