Syyskokousten päätöksiä

Aurinko Golf ry:n ja Aurinko Golf Oy:n syyskokoukset pidettiin 25.11.2019.

Aurinko Golf ry:n syyskokouksessa oli läsnä 45 jäsentä.

Vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti. Jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2020 pysyvät vuoden 2019 tasolla ja ovat seuraavat: 

Jäsenmaksu aikuinen 85 euroa
Jäsenmaksu nuoriso 60 euroa
Jäsenmaksu juniori 42 euroa 
Liittymismaksu aikuinen 50 euroa

Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä valittiin uudelle kaudelle jatkamaan Marko Merinen (junioritoimikunta), Jari Virtanen (klubitoimikunta) ja Leila Vairinen (senioritoimikunta). Heidi Urjanheimo (aktivointitoimikunta) ilmoitti ennen kokousta, ettei ole käytettävissä uudelle kaudelle. Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Carita Lehmusto.
 

***

Aurinko Golf Oy:n syysyhtiökokouksessa oli edustettuna 507 ääntä.

Vuoden 2020 talousarvio vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Kokonaisvastikkeet (sis.pelioikeuden käyttömaksu ja rahoitusvastike+korko) vuonna 2020 ovat seuraavat:

A- osake (1 pelioikeus): 540 euroa
B- osake (2 pelioikeutta): 1080 euroa 

Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Manner, Juhani Elo, Pekka Haavisto, Jukka Luotonen, Panu Routila ja Raimo Vilhunen.

Kokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajana jatkamaan Juha Manner.