PAIKALLISSÄÄNNÖT

PAIKALLISSÄÄNNÖT AURINKO GOLF                                                                      

Väyliä reunustavilla alueilla oleva hake on kentän oleellinen osa. Yksittäiset hakkeen palaset ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1 mukaan. Jos pallo liikahtaa hakkeen palasia siirrettäessä, seuraa yksi rangaistuslyönti ja pallo on asetettava takaisin paikoilleen.

Kiinteät haitat yleisellä pelialueella. Vapautuminen seuraavista kiinteistä haitoista säännön 16.1 mukaan:

  • Muurahaiskeot.
  • Väylillä 5 ja 17 olevat sorapäällysteiset ojat.
  • Väylän 2 viheriön vasemmalla puolella oleva tie. Vapautuminen myös haluttaessa merkitylle Drop Zonelle. Pallon pitää osua ja jäädä pudotusalueelle.
  • Omenapuut
  • Maasillat kentillä ovat estealueen ulkopuolella. Maasiltojen tiepinta on kiinteä haitta. 

Kiinteät haitat lähellä viheriöitä. Kun pallo ja kiinteä haitta ovat väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa: 

  • Pelilinjalla, ja se on:
    • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
    • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja selkeästi ei ole tarkoituksenmukainen. 

Kunnostettavat alueet on merkitty joko sinivalkoisella paalulla ja /valkoisella maalilla, jolloin alueella pelaaminen on kielletty, tai sinisellä paalulla, jolloin alueelta voi vapautua. Molemmissa tapauksissa vapautuminen säännön 16.1 mukaan.

Väylillä 12 ja 13 olevaan sähköjohtoon (pois lukien pylväät ja tukirakenteet) osuttaessa lyönti pitää uusia rangaistuksetta. 

Rangaistus kunkin paikallissäännön rikkomisesta:

Reikäpeli - reiän menetys

Lyöntipeli - kaksi lyöntiä