Aurinko Golf ry:n syyskokous

Aurinko Golf ry:n jäsenet kutsutaan syyskokoukseen, joka pidetään

Aika:    Maanantai 25.11.2019, kello 17.30
Paikka: Aurinko Golfin klubitalo, Vengantie 58

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat
 

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle                           

  • puheenjohtaja                                 
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle, vastuualueet:

  • Marko Merinen, junioritoimikunta
  • Jari Virtanen, klubitoimikunta
  • Leila Vairinen, senioritoimikunta
  • Heidi Urjanheimo, aktivointitoimikunta (ei käytettävissä)

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Päätetään seuran edustajista niissä yhteisöissä ja järjestöissä, joissa seura on jäsenenä
11. Kokouksen päättäminen

Aurinko Golf ry
Johtokunta
 

Kokousmateriaali on saatavissa pyydettäessä toimistosta ennen kokousta.